Telefon:
   +49 (0) 6188 / 44 57 83
Mobil:
   +49 (0)171 / 69 222 66


 
Besucheranzahl

Russkiy Toy vom Grand-Toy. VDH/ FCI.

Yahont iz Doma Ayupovyh

V1,BOB,CAC,Anw.Dt.Ch.VDH
V1,BOB,CACIB,Anw.Dt.Ch.VDH
Russkiy Toy vom Grand Toy.Zuchter Ludmila Kaiser