Telefon:
   +49 (0) 6188 / 44 57 83
Mobil:
   +49 (0)171 / 69 222 66


 
Besucheranzahl

Russkiy Toy vom Grand-Toy. VDH/ FCI.

Zabavny Malysh

13.06.2009
ZABAVNY MALYSH
7.NATIONALE RASSENHUNDE-AUSSTELLUNG ERFURT,GERMANY
V1,CAC,Anw.Dt-Ch.VDH
14.06.2009
ZABAVNY MALYSH
7 INTERNATIONALE RASSENHUNDE-AUSSTELLUNG ERFURT,GERMANY
V1,BOB,CACIB,CAC,Anw.Dt-Ch.VDH
09.08.2009
ZABAVNY MALYSH
INTERNATIONALE RASSENHUNDE-AUSSTELLUNG LUDWIGSHAFEN,GERMANY
V1,BOB,Anw.Dt-Ch.VDH
16.10.2009
Zabavny Malysh- BUNDESSIEGER!
INTERNATIONALE RASSENHUNDE-AUSSTELLUNG DORTMUND,GERMANY
V1, BOB, CACIB, Anw.Dt.Ch.VDH
Russkiy Toy vom Grand Toy.Zuchter Ludmila Kaiser